XVII FORUM ORGANIZACJI PACJENTÓW

Forum jest szczególną okazją do wyrażenia uznania pracownikom ochrony zdrowia, wolontariuszom, członkom rodzin, organizacjom pacjentów oraz wszystkim tym, którzy poświęcają się dla dobra chorych.